HERLIG LAND

 

Med slegge og silkehansker i bestestua

 

Siden åpningen av Herlig Land i 2001 har restauranten rukket å bli en institusjon i Kristiansand. Den vedfyrte pizzaovnen og Riss har vært med fra starten og vi har med jevne mellomrom arbeidet for å tilpasse stedet til skiftende trender i restaurantmarkedet på en slik måte at stedet bevarer sin grunnidentitet, som et sted som tilsynelatende ”alltid har vært der”.

I sammenheng med den store utbyggingen av butikkkomplekset– Kvartal 32, fikk Restauranten tilbud om større arealer, og det var også på tide å i større skala fornye interiør og konsept for å imøtekomme femten nye år, og byens restaurantmarked.

Sammen med eier kartla og analyserte vi utelivstilbudet i byen, og med ambisjon om å opprettholde Herlig Land sin egenart, så vi til den erketypiske bistroen da vi utviklet et nytt interiørkonsept og veikart for prosjektet.

Det ble prosjektert større bygningmessige grep for å koble den gamle teglsteinsgården restauranten ligger i på det nybygde kvartal 32-komplekset. En ny inngang mot den nye innvendige handlegaten ble anlagt. Det førte til at restaurantens plan og logistikk måtte tenkes på nytt. Drifts og service- arealer med kjøkken ble flyttet, og restauranten fikk dermed større gjestearealer.

Utfordringen lå i å bevare egenarten som restauranten hadde før ombyggingen og utvidelsen. Det å flette sammen bevaringsverdige elementer med det tilførte på en måte som søker å komplettere, fremfor å stå i kontrast, er en øvelse som krever innlevelse og følsomhet.

Det var viktig at materialene og elementene fremsto som tilforlatelig tilført. For eksempel ble malte overflater etterbehandlet med tørrpigmenter og olje for å gi en patina som gjorde at overflatene fremsto med patina. Kostmalte overflater på nye og eksisterende innredningselementer, patinert lær og antikk speilglass er også eksempler på materialer som bidrar til å ”stjele tiden”, slik at restauranten allerede ved ferdigstilling har noe av det preget som de ”tidløse” får sin særegne lunhet og sympatiske karakter fra.

Herlig Land kan gjerne sies å ha nostalgi som en av sine kjennetegn. Det håndbearbeidede, som får preg og merke av at mennesker har bygget og brukt stedet er like fullt noe som svarer til et behov som hører vår tid til.  Det gjør at pulsen faller på steder som ”Herlig land”, og som gjør at vi oppsøker disse stedene når vi ønsker at livet bare skal være Herlig. 

 
Petter Abrahamsen