SKUR 33

 
 

KUNDE: SKUR 33 A/S

FERDIGSTILT: August 2014

STED: OSLO

SKUR 33-8578-red.jpg
 

Skur 33 fanger essensen av Oslosommeren; yrende, henslengt, og lett. Riss ble gitt oppdraget å forvandle havnelageret på Utstikkeren ved Akershusstranda til å huse en restaurant. Veien fram til duften av Dag Tjersland kokekunst i luften, innebar en lang og krevende prosjekteringsfase. Den ble avløst av en kort Ferdigstillingsperiode på bare 6 sommeruker, preget av improvisasjon spilt i dur.

Tyngre infrastruktur ble prosjektert og lagt fram til bygningen, og dialog i mange ledd både med antikvariske myndigheter og Oslo Havn var med på å gjøre prosjekteringen til en krevende prosess for kontoret og oppdragsgiverne.

 

I sentrum stod Skur 33, en solid betongkonstruksjon bygget før krigen. Bygget består av betongribber plassert med 4 meters avstand. Mellomrommene hadde opprinnelig vekselvis porter og vegger i massiv betong med lysinnslipp fra vindusbånd plassert opp under takskjegget. Konstruksjonen danner et stort rektangulært rom hvor de synlige betongribbene på geledd danner knekte buer som løper over bredden av rommet og gir en karakteristisk rytme. Bygget har hatt omskiftende bruk gjennom årene og flere av åpningene hvor det tidligere var rulleporter var gjenmurt. Interiøret var likeledes vilkårlig oppdelt.  De gjenmurte portene ble åpnet og de senere tilførte rominndelingene revet. Tilbake stod det store rommet med åpent saltak. Det ble innsatt glassfelter og dører i åpningne for å gi lys og sjøkontakt. Driftsarealer­­- og toaletter ble etablert bakerst i lokalet. Driftsarealene grenser til og møter spisesalen ved et åpent frontkjøkken som det første gjestene møter ved inngangen. Den vedfyrte pizzaovnen, grillinjen og anretningen gir lovnader om et håndverksbasert kjøkken, på samme tid bærer den utadvendte løsningen bud om sympatisk lave skuldre, en omgangsform som restauratørene bak skur 33 dyrker. ulike sitteformasjoner er disponert rundt et 5 meter spesialtegnet vinskap og sentralt plassert bardisk. Ved å bruke innredning som romdannenede elementer kunne vi bevare opplevelsen av det store rommet samtidig som de differensierte sittesonene gir variasjon og imøtekommer ulike situasjoner.

SKUR 33_RISS.jpg

Under rivingen kom det til syne overflater og elementer som vi anerkjente som viktige faktorer for stedets egenart. I detaljprosjekteringen ble rettesnoren vår å bevare og bygge opp under denne dialekten, og tilføre elementer på en slik måte de var konsekvens av skurets egenart, ikke en kommentar til det. Den korte og intense ferdigstillingsperioden ble styrt og båret av denne konseptuelle strategien. Det å imøtekomme tek 10 krav og samtidig bevare byggets iboende karakter utgjorde et grunnlag for kritisk avveining mellom hensyn. Tett og daglig kontakt med byggeplassen hvor løsninger ofte ble skissert og utprøvd på stedet gav framdriften og prosjektet unike kvaliteter som vanskelig kan planlegges og gjennomføres fra tegnebordet. Arbeidet med Skur 33 krevde annerledestenking og gav anledning for til en praktisk hands on tilnærming som fungerer som skalaøvelser, i faget som vi alltid spiller i Dur.

 

SK33- ILLUSTRASJONSOPPRISS.jpg
SKUR 33_RISS.jpg
AKSONOMETRI_RISS.jpg
utendørs skur 33 skisse_RISS.jpg
Petter Abrahamsen