FISKERIET

 
 

KUNDE: HMSHost-Umoe F&B Company AS

FERDIGSTILT: august 2017

STED: Flesland flyplass, Bergen

FISKERIET_RISS.jpg

I 2015 inviterte Avinor til anbudskonkurranse for drift av serveringssteder på nye Flesland Lufthavn. Vi ble engasjert av HMS Host-Umoe F&B company til å utarbeide konsept for bl a. ”Fiskeriet”. Konseptet er sjømatbasert og er et samarbeid med ” Fiskeriet” på Youngstorget. Vår oppgave var å skape et nytt utrykk tilpasset flyplass. Vi hadde våren 2015 også levert et forslag til Gardermoen så hovedføringer for designet ble lagt i den konkurransen, men tilpasset de forskjellige lokaliteter.

Fiskeriet er nå etablert på Gardermoen og Flesland, men i andre lokaler enn det opprinnelige utgangspunktet for anbudsprosessen.

Avinor står for prosjektering og etablering av infrastruktur og byggningsmessig innredning, Dette krever detaljering på et tidlig tidspunkt i prosess da alt fra godkjenning av materialer til tekniske løsninger skal gjennom en relativt stor organisasjon. 

 

Utrykket baserer seg på hav og himmel, fisk og folk, friskt og rent, men samtidig varmt og hyggelig. Salg og produksjonsarealet ligger i et definert rom, mens hoveddelen av sitteplasser er plassert i den høye hallen. All innredning er tegnet for stedet, kun stoler og belysning er standard produkter. Det høye rommet ga oss utfordringer med hensyn til intimitet. Stort og kaldt uten spesifikk romskapende belysning. Løsningen ble å lage et integrert lys og sofamøbel slik at det lille hyggelige rommet kunne defineres i den store hallen. Det er også integrert lademulighetr i disse møblene noe som er et viktig element på en flyplass.

Stedet er designet for å gi alle brukere gode muligheter for tilgjengelighet og sosialisering og følger selvfølgelig dagens lover og regler med hensyn til universell utforming.

FISKERIET_RISS.jpg
 

Bærekraft er et viktig moment i forhold til materialer, produksjon og gjenvinning, men den største utfordringen er nok kontraktenes varighet. Det gjør at serveringsstedene byttes ut før interiøret er utslitt noe som nok er den største utfordringen i forhold til bærekraft. Dette er et politisk valg og vanskelig for oss å påvirke. Avinor ønsker hele tiden rullering angivelig fordi det skal skapes konkurranse og dette forkorter den optimale levetiden på ett konsept.

 
Petter Abrahamsen