MONSOON

 
 

KUNDE: Mat & Uteliv

FERDIGSTILT: juni 2017

STED: Kristiansand

MONSOON_RISS.jpg
MONSOON_RISS.jpg
 

Monsoon Asian begynte med ambisjonen om å gi Kristiansand en moderne Øst Asiatisk restaurant. Lokasjonen var et nedlagt steakhouse i den gamle apotekergården ved Torvet i Kristiansand. Lokalet var tidligere sterkt ombygget og strippet for opprinnelige bygninselementer. Det som stod igjen var en teglsteinsskoeske, med en vindusrekke vendt ut mot torget.

Den nye restauranten skulle dekke både lunch og utvidet middagservering. Utgangspunktet var å designe en planløsning som gjorde at restauranten kunne tjene til begge situasjonene.

Vi lot oss inspirere av noen av de grunnleggende atmosfæriske virkemidlene i tradisjonelle japanske interiører, når vi begynte å bearbeide rommet både i plan og oppriss. Halvtransparente og opake vertikale sjikt som deler opp rom i soner, og fokus på poengterte kontraster mellom lys og skygge utgjorde grunntoner i utarbeidelsen av rombehandling og spesialtegnede innredningselementer.

 

Vi lot oss inspirere av noen av de grunnleggende atmosfæriske virkemidlene i tradisjonelle japanske interiører, når vi begynte å bearbeide rommet både i plan og oppriss. Halvtransparente og opake vertikale sjikt som deler opp rom i soner, og fokus på poengterte kontraster mellom lys og skygge utgjorde grunntoner i utarbeidelsen av rombehandling og spesialtegnede innredningselementer.

Materialpaletten i prosjektet er liten, men materialene er til gjengjeld brukt på ulike måter som gir rommet detaljrikdom. En keramisk flis med mønster som har preg av et kinesisk tangrammønster ble lagt som et teppe i midten av restauranten. Flisen er ført opp som fronten på bardisk, og skillevegg til det sentralt plasserte performance-kjøkkenet.

MONSOON_RISS.jpg
 

På kveldstid lyser baren og kjøkkenet opp som en lanterne i rommet, som ellers fremstår som et rom hvor lyset er dramatisk rettet mot punkter. Sveiset svarstålskjermer med fyllinger av rundstokk , laserskårne stålplater i et geometrisk mønster, eller opake plater med abstrakte kalligrafiske mønstre gir det kompakte arealet visuell dybde.

Kjøkkenet baserer seg på den asiatiske måten å lage mat på, hvor la hver komponent behandles Hver for seg, for så å monteres sammen. Den samme måten har ligget til grunne for måten vi har arbeidet frem interiøret. Det gir et visst grafisk preg til et miljø som likevel framstår som intimt og med detaljrikdom. I samarbeid med oppdragsgivers markedsansvarlig utformet vi også den visuelle identiteten for restauranten. Elementer fra denne er også brukt i innredningen.

 

Petter Abrahamsen