SØRENSEN

 
 

KUNDE: MAT & UTELIV

FERDIGSTILT: april 2017

STED: Kristiansand

Interiøret var som tidligere nevnt veldig ramponert, men vi skrellet det delvis ned til benet og brukte overflater som dukket opp. Panelen som ble fjernet fra deler av veggene ble relokalisert i andre deler av lokalet, mens den gamle teglveggen ble eksponert. Under tepper og plater fant vi ett eldre fiskebensmønstret eikegulv som ble slipt lett og oljet. Dette fikk en vakker slitt patina. I felter hvor gulvemateriale manglet la vi granbord som ble malt i kontrasterende mønstre. Disse slites av men blir lakkert når de har nådd den riktige patina. Dett ble også gjordt med gulvet i 2 etg.

Vi tilførte selvfølgelig masse nye materialer, men førsøkte å utnytte det som var igjen. Arkitekten hadde før dette foretatt en reise på Cuba hvor dette er hverdagen i reparasjon og vedlikehold av den meget forfalne bygningsmassen.

Tilpasset gjenbruk vil si å bruke mest mulig av det man har, ikke bare kaste og tilføre tilnærmet like materialer. På Cuba gjør de det av nød, men samtidig minsker det miljømessige fotavtrykket. Siden vi hadde Cuba så nære i tankene så forfulgte vi den historien også når det kom til fargebruk og lys. Ingen kopiert historie men en fornemmelse. Ved å bruke det som har vært der f.eks. den gamle panelen som dukket fram bak strie og tapet er det mulig å oppnå en følelse av ekthet i motsetning til når det bæres inn tilnærmet like materialer. Vi brukte også en del gamle møbler, barhyller, belysning fra den tidligere beliggenheten til Slagter Sørensen. Elementer som understreket følelsen av at restauranten hadde eksistert en stund.

Denne metoden for å lage hyggelige miljø og troverdige fortellinger har vi brukt lenge i RISS. Et av de første var NB.Sørensen i et Gammelt sjøhus i Stavanger på tidlig 90 tall, senere har det vært bl.a. Skur 33 og Amerigo. 

Ikke alle lokaliteter passer til dette, men er det mulig er det en metode som kan gi mye gratis til utrykket. I dag masseproduseres ”chabby chick” interiører, men det ekte glimrer ofte med sitt fravær.

I denne type prosesser er også oppdragsgiver en viktig sparringspartner og må involveres sterkt for å skape rom for denne improviserte tilnærmingen til en historie.

Uten at de forstår målet kan det bli tungt.

SLAKTER SØRENSEN_RISS.jpg
 

Markensgate 8 er en teglsteinsbygning oppført ca 1893. I de første 100 år av byggets levetid var det gjenstand for mange små ombygginger og tilpassning til forskjellig komersiell drift. Det var kun enkle innvendige arbeider, men på tidlig 2000 tall ble lokalet endret til bankvirksomhet. Da ble det innvendige slått i stykker, med store åpninger mellom 1 og 2 etg og nye trapper, heiser etc. I vår oppgave ble i hovedsak å reparere bygget innvendig, skape brukbare arealer, men ikke en tilbakeføring til orginalt interiør. Restaurantkonseptet som skulle inn var opprinnelig Slagter Sørensen som hadde en annen lokalisering i byen tidligere. For å møte et bredere publikum ble det nye navnet SØRENSEN , noe som ga større frihet til historiefortellingen. 

 Det er restaurant og bar i 1.etg. og coctailbar og selskapsrom i 2. etg. I markensgate langs fasade er det en uteservering på ca 70 plasser. Coctailbaren i 2 etg, brukes fredag og lørdag da dette er de tradisjonelt travleste dagene for denne type bedrift. Selskapslokalene er fleksible med skyvevegger og kan kombineres i driften med bar ved å endre inndelingen. Dette gir en meget høy grad av fleksibilitet som gir større muligheter til en sunn drift. Ett gode av bankens herjinger med interiøret var installering av heis. Det ga oss gode muligheter til universiell utforming og tilgjengelighet.

SLAKTER SØRENSEN_RISS.jpg
SLAKTER SØRENSEN_RISS.jpg
 
SØRENSEN MATERIALER_RISS.jpg
SLAKTER SØRENSEN-1S4A9549-HDR.jpg
 
RISS .jpg

 

 

Petter Abrahamsen