SCANDIC LILLESTRØM

 
 

KUNDE: SCANDIC NORGE AS

FERDIGSTILT: januar 2018

STED: LILLESTRØM

SCANDIC-1S4A8090-HDR.jpg
 

Konseptutvikling og interiørprosjektering av Scandic Hotels etablering i «portalen- komplekset» i Lillestrøm. Fellesarealer- resepsjon/Lobby, restauranter og konferanseavdeling.

 

Utarbeiding av et konsept med ambisjon om å gi en lokalt forankret identitet til hotellet. oppgaven bestod også i å formgi menyer, bordutstyr og tekstmateriale som del av historieformidlingen.

Riss ble engasjert av Scandic Hotels i 2015 for å formgi fellesarealene i deres nyetablering i Lillestrøm. Hotellet skulle ligge i Portalenkomplekset- en nyoppføring på Lillestrøms sydside. OBOS var byggherre for komplekset, som ved siden av hotellet rommer næringslokaler og leiligheter.

Bygningen, som skulle komme til å bli den høyeste i Lillestrøm sentrum var allerede før Scandic fikk kontrakten som operatør heftig diskutert og debattert i lokal presse.

Debatten handlet om stedsidentitet og spørsmål ble reist rundt hva Lillestrøm hadde vært i forhold til hva Lillestrøm skulle bli i fremtiden var temaer som ble relevante i sammenheng med debatten om byggehøyder og arkitektoniske utrykk.

Allerede i den innledende fasen av engasjementet for etableringen av hotellet, så Riss et potensiale i å trekke fram sider ved Lillestrøm sin historie som grunnlag for designkonseptet. Ved å løfte fram og feire disse fantes det potensiale for å lage et hotell med egenart og som viste interesse for lokalmiljøet.  

 

 

Synergien mellom markedspotensialet og egenverdien i å løfte fram lokal identitet møtte entusiasme hos oppdragiver. Førende for Riss sin designstrategi ble det å formidle de historiene i rom og handlinger i hotellet.

Historiene som Riss valgte å fokusere på var de som handlet om Lillestrøms historie som hovedsete for sagbruksvirksomheten rundt Glomma, og stedets tilblivelse knutepunkt langs Konsvingerbanen. Det er de to faktorene som var de viktigste i at Lillestrøm utviklet seg til å bli det det er i dag.

Historiefortelling i interiørarkitektur er i sin enkleste form å ta formvalg henspeiler på historier som for eksempel jernbane eller sagbruk. På scandic Lillestrøm er det mange eksempler på dette. Sagbruksarbeidernes rutete skjorter, sofaer formgitt som seter i gamle jernbanevogner eller messing og svartstål, formgitt med henspeiling på lokomotiver er eksempler på det.

I sammenheng med Scandic Lillestrøm fikk vi muligheten til å ta historiefortellingen enda et steg videre, da et engasjert og godt samarbeid med hotellets nyansatte administrasjon gav grobunn for la historiefortellingen også farge form og innhold i funksjonene og handlingene i hotellet.

Et eksempel er bruken av robuste termoser for kaffe, lik de sagbruksarbeidere brukte. Den ujålete og robuste kulturen rundt sagbruksarbeidere, som Riss beskrev la også grunnlaget for tilnærmingen som de mat og drikke- ansvarlige bygget servieringskonseptet rundt, og som ble til restauranten Bruket. I alle formgivningsvalg ble Riss konferert, og de fikk muligheten til også å arbeide med tekstforfatting, og grafisk design i prosjektet.

Etter vel ett års drift har hotellet tatt posisjon som en synlig og kjærkommen aktør i nærmiljøet, og det har blitt uttalt at Riss sitt designkonsept har vært en svært viktig bidragsyter til det.

SCANDIC LILLESTRØM_RISS.JPG
 
SCANDIC LILLESTRØM_RISS.jpg
SCANDIC LILLESTRØM_RISS.jpg
SCANDIC LILLESTRØM_RISS.jpg
SCANDIC-1S4A7874-HDR.jpg
 
SCANDIC LILLESTRØM_RISS.jpg
 
SCANDIC LILLESTRØM_RISS.jpg
 
SCANDIC LILLESTRØM_RISS.jpg
C.01.01.01-SPB1 - Bord I Bar Illustrasjon.jpg
 
Petter Abrahamsen