AMERIGO

 
 

KUNDE: Schage og Eijerstam Bespisning AS

FERDIGSTILT:Desember 2015

STED: OSLO

AMERIGO_RISS.jpg
AMERIGO_RISS.jpg
amerigo collage1.jpg
amerigo collage2.jpg
AMERIGO_RISS.jpg
 

En oase i byens strabase

 

Solli Plass er chillipepperen i Oslogryta, og i løpet av høsten 2015 fikk den tilskudd av Amerigo Bar & grill. Med sin Panamerikanske matprofil har byen fått en storstue for smaksopplevelser som henter inspirasjon fra hele det langstrakte Amerikanske kontinentet, Fra Canada i nord, til Argentina i sør. To entusiastiske unge restauratører med et serveringskonsept og leiekontrakt for et hjørnelokalene i den ærverdige Handelsbygningen, var utgangspunktet for Riss sin Panamerikanske reise.  

 

Ambisjonen

Interiørkonseptet springer ut av ambisjonen om å formidle en kontinental stemning som er klart amerikansk i utrykket– Amerikansk i en bred forstand av begrepet. De subtilt avrundede formene som kjennetegner Amerikansk forgiving, frodigheten i det Sydamerikanske kulturen og landskapet, og de rikt patinerte overflatene og elementene som finnes i falmet koloniarkitektur, satt grunntonene for arbeidet med å bygge et konseptuelt rammeverk for oppgaven. 

Å komme fram til et formspråk som stilet til oppgaven innebar å dikte en historie og å leve seg inn i den. Historien er ikke nødvendigvis strukturert og formulert i ord. Den er en verden som like gjerne består av bilder, materialer, minner fra filmer og reiseopplevelser. Til og med spillelisten som tonesetter arbeidet driver konseptet frem. 

Det er komplisert å på en enkel måte formidle hele prosessen, men det innebærer å ikke ta noe for gitt. Søken etter det amerikanske lå som en gjennomgående grunntone i alt vi foretok oss. Det gjorde at spørsmål som dukket opp i arbeidet kunne være; hvilket dørhåndtak griper man på veien inn til et toalett, et sted i Amerika? Hva er det som gjør at et amerikansk kaffekrus ser ut og kjennes annerledes enn et man finner på en restaurant i Europa. Et viktig premiss for å komme fram til svar ligger i å ha faktiske erfaringer, minner og opplevelsene. For å gjenskape den følelsen i Oslo krever det kritisk bevisstgjøring rundt erfaringene, før arbeidet med å lete frem praktisk mulige løsninger er mulig. kvaliteter i lokalet, satt opp mot konseptet i ideen, var et kritisk arbeide som handlet om å se relasjoner mellom et rom i Oslo og det Amerikanske kontinentet. Med Amerigo har vi villet formgi et sted som ikke trengte seg på som en fremmed, men som later til å springe ut som en naturlig konsekvens av lokalets kvaliteter og muligheter.

 

AMERIGO-1S4A9458s.jpg
AMERIGO_RISS.jpg
GRAFISK_RISS.png

Gjestearealet i restauranten ligger på gateplan med inngang på et hjørne. Lokalets grunnriss er en vinkeform med rader av store rundbuede vinduer på begge ytterveggene mot Solli Plass. Takhøyden er i overkant av 4 meter. De kvalitetene gir lokalet et preg som kjennetegner kontinentale kafeer og brasserier fra århundreskiftet. 

Restauranten, med i overkant av 100 sitteplasser, er disponert med et bar- og lounge- område ved inngangen som avløses av spisesalen med åpent kjøkken i bakkant. Spisesalen er oppdelt i soner ved to sett doble runde sofabåser som er hevet 15 cm over gulvnivå. Sofaene har integrerte plantekasser i skroget, hvor det er plantet to levende tropiske trær.

Toaletter, grovkjøkken og oppvask er lagt til bakre del av lokalet, som en rygg. Ved å bruke møblering som romdannende elementer har vi kunnet beholde preget av et stort og luftig rom, og allikevel tilrettelegge for varierte spise- og drikke- situasjoner. Spisesalen med baren og det åpne frontkjøkkenet i bakkant danner et yrende tablå som er synlig fra utsiden gjennom de store buede vindusåpningene. De øvrige driftsarealene ble lagt til kjelleretasjen.

 

Ventilasjon og teknisk infrastruktur ble etablert. Plassering og prinsipper for dette var viktige momenter tidlig i designprosessen. Installasjonene som avstedkom for imøtekomme krav til ventilasjon og avtrekk for kullfyrte griller i restaurantkjøkkenet var omfattende. For å innpasse disse fasilitetene på en måte som helst bare var til det gode for også det estetiske utrykket krevde oppfølging og dialog med de teknisk prosjekterende. Det var viktig for oss ,så langt det lot seg gjøre, å bevare kvaliteter vi så, og som det skulle vise seg å finnes flere av i lokalet. Ved installasjon av tunge tekniske innretninger utgjør det fagmessig balansekunst å imøtekomme disse hensynene. 

AMERIGO_RISS.jpg
Amerigo-1S4A8524.jpg
 
sofa-RISS.jpg
kart_RISS.jpg
skisse bar_RISS.jpg
 

Gjennom handelsbygningens 90 årige historie har lokalet rommet mange ulike typer virksomheter, alt fra bil- og møbel- forretning til bokhandel. De ulike virksomhetene har medført endringer og tilføring av elementer og materialbehandlinger som stadig fantes i rommene.

Tidlig i prosjektet gjorde vi undersøkelser av materialbehandlingene og elementene som avdekket seg bak over og under de ulike ombyggingene. 

Noe av det vi fant ble med oss videre som viktige elementer i utformingen av interiøret. Under flere lag med gulvkledninger avdekket vi et intakt flisgulv av robuste Mettlachfliser i hvitt og svart, antakelig fra 1920- tallet. Mønsteret og den særegne patinaen som årene har gitt flisgulvet, så vi som en gavepakke; Dette gulvet kunne jo absolutt ha ligget i et brasseri i en storby, et sted i Amerika! Etter rensing og reparasjoner har flisene blitt det gjennomgående gulvdekket i hele restaurantens gjesteområde.

Baksiden av et senere tilført tregulv ble kuttet opp til tremmer og montert som veggkledning rundt tilførte romdelingskonstruksjoner. Lagt på vrangen med sammenføyingskramper, og freste flenser, ga gulvbreddene en dekorativ effekt som har noe tropisk over seg. Riving av utlekinger på ytterveggen fremkalte en blekturkis overflate hvor Konturer av tidligere innredning, skader i pussen og bruksslitasje gav en særegen virkning, som brakte våre tanker til Havana. Selve pussen var i svært dårlig forfatning, men i samarbeid med prosjektets kompetente og villige murer kom vi frem til reparasjons og konsolideringsløsninger som gjorde det mulig å la de unike veggoverflatene bli en del av restaurantens utrykk.

Leken og utprøvingene med de allerede eksisterende kvalitetene i rålokalet gikk hånd i hånd med å tegne, lete fram, og skaffe til veie materialer og innredningelementer. Norskprodusert og Spesialtegnet innredning står side ved side med elementer vi like gjerne fant hos små håndverksbedrifter i Europa, som i byens bruktbutikker. 

Amerigo er blant de stadig færre kommersielle prosjektene i dagens marked hvor det ikke står en totalleverandør bak innredningen. Det gir kvaliteter og muligheter i prosjektet som ofte ellers er vanskelig å gjennomføre i en innredningsentreprise. Samarbeidet med byggentreprenøren var preget av evnen og vilje til å tenke og gjøre annerledes. De er en avgjørende faktor for å kunne gjøre ideer til interiører. 

 

Prosjektet ble drevet fram gjennom tett kontakt med oppdragsgiver. Ved engasjerte møter, befaringer og i mange tilfeller utprøvinger av løsninger og materialbehandlinger på stedet, har Amerigo blitt til gjennom en høy grad av personlig engasjement både fra oppdragsgiver og interiørarkitekt sin side. I Riss interiørarkitekter holder vi det å arbeide tett på byggeprosessen høyt. Oppdragsgivers engasjement, entusiasme og villighet til å tenke og gjøre annerledes, gjør Amerigo til et prosjekt vi er særlig stolt av å presentere. Resultatet av prosessen er et sted som på en tilforlatelig måte føyer seg inn i byen og beriker Oslos utelivstilbud, og som vi håper fremstår med lidenskapen som restauranten springer ut av. 

 

 
moodboard amerigo_RISS.jpg
Petter Abrahamsen